Sygnatariusze Traktatu

Wielkie Księstwo Luksemburg  jest państwem położonym w Europie zachodniej. Graniczy z Francją od zachodu, Niemcami od wschodu i z Belgią od północy. 

 

HISTORIA Zasiedlony w V wieku przez Franków. Od 1060 hrabstwo Rzeszy Niemieckiej. Wywodząca się stąd dynastia Luksemburgów zasiadała na tronie cesarskim, czeskim, węgierskim i brandenburskim. Hrabstwo zostało podniesione od 1354 do rangi księstwa. W 1443 sprzedane władcom Burgundii. Wraz z Burgundią jako wiano znalazł się z początkiem XVI wieku w rękach Habsburgów, najpierw hiszpańskich, potem austriackich. Włączony do Francji przez Napoleona. Według ustaleń Kongresu Wiedeńskiego 1815 Wielkie Księstwo Luksemburga uzyskało niezależność i zostało związane z Holandią unią personalną. Mimo niepodległosci stacjonowały w nim garnizony pruskie. W 1839 w efekcie ustaleń konferencji londyńskiej utraciło znaczną (zamieszkaną głównie przez WalonowieWalonów) część terytorium na rzecz nowo utworzonej Belgii. Od 1842 w unii celnej ze Związkiem Niemieckim, po I wojnie światowej z Belgią. Kraj zyskał pełną niepodległość w 1867, w 1890 zerwano unię personalną z Holandią.

Zajęty przez III Rzeszę w 1940, stał się częścią tzw. Wielkich Niemiec. Działał tu jeden z najbardziej prężnych ruchów oporu. Jego dziełem był m. in. jedyny udany w okupowanej Europie strajk antynazistowski. Wyzwolony przez siły alianckie w grudniu 1944 i styczniu 1945.  Po wojnie najpierw w unii celnej (1944) Benelux (razem z Belgią i Holandią), potem w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej jako członek założyciel. Obecnie jedno z najbogatszych państw kontynentu skutecznie przyciągające kapitał zagraniczny (siedziby ponad 100 banków) i emigrantów z innych, nawet bogatych krajów (Niemcy).

 HYMN  PAŃSTWOWY

Nasza Ojczyzna

Gdzie Alzette płynie wśród łąk,
Sure przedziera się przez skały,
gdzie pachnąca winorośl rośnie nad Mozelą,
a niebo obiecuje nam wino,
tam jest nasza ziemia, dla której ochoczo
odważymy się na wszystko.
Nasza ojczyzna, którą głęboko
nosimy w swych sercach.

O Ty, któryś nad nami, którego mocna dłoń
wiedzie narody świata
chroń Luksemburg
przed obcą niewolą i zagrożeniem
bo jako dzieci Twe
żyjemy duchem wolności.
Niech wolności słońce, które znamy od dawna,
świeci na zawsze.


 

 

Republika Federalna Niemiec, w skrócie RFN, niem. Bundesrepublik Deutschland (BRD)) to kraj leżący w środkowej Europie, będący członkiem Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) oraz NATO.