OSTATNI  TRAKTAT POKOJOWY ZJEDNOCZONEJ   EUROPY

kończymy najdłuższą wojnę Europy!


[sponsorzy i patroni medialni]         [strony-sygnatariusze pokoju]     [plan uroczystości  ]       [miejsce]  


 

 

                                            

W dniu 1 maja 2003 roku Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej.

Z tej okazji, 30 kwietnia 2004 roku  1 Historyczny Regiment Forteczny Twierdzy Świnoujście organizuje w Świnoujściu wydarzenie niespotykane – podpisanie w Świnoujściu

OSTATNIEGO TRAKTATU POKOJOWEGO W HISTORII EUROPY

Wielkie Księstwo Luksemburg, członek Unii Europejskiej nigdy nie podpisał traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową. Według wszelkich reguł i sztuki dyplomacji, jest w związku z tym w formalnym stanie wojny z Prusami i jego kontynuatorem, czyli Niemcami. Złożoność legislatur dyplomatycznych uniemożliwia w sposób skuteczny stwierdzenie, jakie powinno mieś to skutki formalno-prawne dla stosunków Luksemburg -Niemcy.

W związku z tym, że obecny Komendant Twierdzy Świnoujskie jest najprawdopodobniej OSTATNIM PRZEDSTAWICIELEM PRUSKIEJ WŁADZY WOJSKOWEJ W EUROPIE garnizon naszej Twierdzy jest jedyną instytucją mogącą ten stan zmienić.

Polska  nie może wejść do Unii jako państwo mające konflikt z krajem wspólnoty! Dodatkowo- w imieniu członka Unii- Niemiec- porządkujemy stan formalny między tymi narodami.

Miejsce wybrane na ta uroczystości  nie jest przypadkowe  - to miejsce gdzie przez wieki potykali się Polacy, Niemcy, Szwedzi, Duńczycy i Francuzi. I to właśnie w tym SYMBOLICZNYM  miejscu podpisany zostanie OSTATNI TRAKTAT POKOJOWY W EUROPIE!

 

Peter Paul Rubens   Allegory on the blessings of peace

 

Czym będzie skutkować to wydarzenia?

Poza formalnym zakończenie  wojny, TRAKTAT ŚWINOUJSKI  stanie się JEDNYM PRAWOMOCNYM DOKUMENTEM kończącym I wojnę światową. To właśnie w Świnoujściu, a nie w WERSALU zakończy się NAJDŁUŻSZA WOJNA  EUROPY.

Konieczna zmiana w podręcznika historii ...

Konieczna będzie   zmiana wszystkich podręczników szkolnych, oraz opracowań dotyczących historii Europy w XX wieku.

Głaz pamiątkowy i tablica pamiątkowa ...

W miejscu gdzie dojdzie do podpisanie Traktatu stajnie głaz narzutowy z ufundowaną na tą okazję   płytą pamiątkową, która na wieki uświetni to ważne przedsięwzięcie.

Stół na którym zostanie podpisany  pokój ...

Specjalnie na tą okazję wykonywany zostanie    stół, na którym dojdzie do tego historycznego aktu. Po traktacie stół będzie przekazany Fundacji Jurka Owsiaka- liczby że  suma osiągnięta z jego sprzedaży podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie znacząca. Już teraz- na początku stycznia mamy muzeum, które chętnie taki eksponat zakupi do swojej kolekcji.

Świnoujście i pruski garnizon żandarmem narodów ...

Podpisanie POKOJU w Świnoujściu    nałoży   na naszą Twierdzę i miasto  dodatkowe obowiązki, związane z nadzorem nad przestrzeganiem przez sygnatariuszy postanowień traktatu. Niewątpliwie jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, ale gotowi jesteśmy taki ciężar przyjąć na swoje barki i podołać funkcji STRAŻNIKA EUROPEJSKIEGO POKOJU. Nie wykluczamy oczywiście współpracy, w tym względzie z Unią Europejską, ONZ i innymi instytucjami oraz organizacjami które zechcą w tym przedsięwzięciu wsiąść  udział.